İki veya üç telli doğrultmanın farklı tel çapları arasındaki değişimi hızlandırmasını sağlayan döner destek sistemi.